book

Roubina Sarelakou. 2010

Roubina Sarelakou – this circle is dedicated to Crete. 2010

Roubina Sarelakou “Tango”. 2005

Roubina Sarelakou “Watercolors”. 2001

Roubina Sarelakou “Engraving”.

Roubina Sarelakou “images”. 1985