βιβλίο

Ρουμπίνα Σαρελάκου. 2010

Ρουμπίνα Σαρελάκου – τούτος ο κύκλος είναι αφιερωμένος στην Κρήτη. 2010

Ρουμπίνα Σαρελάκου “Tango”. 2005

Ρουμπίνα Σαρελάκου “Υδατογραφίες”. 2001

Ρουμπίνα Σαρελάκου “Χαρακτική”. Ασπρόμαυρες ξυλογραφίες

Ρουμπίνα Σαρελάκου “Εικόνες-Σχέδια”. 1985