Ρουμπίνα Σαρελάκου “Χαρακτική”. Ασπρόμαυρες ξυλογραφίες

Ρουμπίνα Σαρελάκου “Χαρακτική”. Ασπρόμαυρες ξυλογραφίες