Ρουμπίνα Σαρελάκου “Εικόνες-Σχέδια”. 1985

Ρουμπίνα Σαρελάκου “Εικόνες-Σχέδια”. 1985