Εικόνες - Σχέδια – Χαρακτική
Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Αθήνα