Νεκρές Φύσεις – Ζωντανές Παρουσίες, Σχέδια – Χαρακτική
Ξενώνας της Γαλλίας, Ρόδος. (Οργάν. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών)