Χαρακτική
Musee Saint – Brieuc (Γαλλία). (Οργάν. Ecole Municipale des Beaux-Arts – Bibliotheque Municipale)