Ζωγραφική
Palais Hirsch, Schwetzingen (Γερμανία). (Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων: Zeitgenossische Griechische Kunst )