Χαρακτική – Ζωγραφική
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Τέχνης Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη. (Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων: λ΄ Δημήτρια)