Διπλή Παρουσίαση, Ρ.Σαρελάκου – Κ.Ρόκος, Ζωγραφική – Χαρακτική
Apivita, Μεταμόρφωση