Ζωγραφική – Χαρακτική
Αίθουσα Τέχνης Αμυμώνη, Ιωάννινά