Χαρακτική - Σχέδια - Κατασκευές - Κόσμημα
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών Υάκινθος, Κηφισιά