Ζωγραφική
Atelier Ρουμπίνας Σαρελάκου, Αγ.Παρασκευή