Το Κόκκινο, Ζωγραφική
Πολιτιστικό Στέκι – Ανοικτό Πρόγραμμα Διάβαση, Αθήνα