Η Κρήτη του έρωτα, Ζωγραφική
Πνευματικό Κέντρο “Μέγαρο Γκύζη”, Φηρά Σαντορίνης