Της Κρήτης τ’αργαστήρι, Ζωγραφική
Ξενοδοχείο Πέτρα, Γροικός Πάτμου