Το Άρωμα της Κρήτης, Ζωγραφική
Έβδομη Όψη Χώρος Τέχνης, Χανιά, Κρήτη