ζωγραφική - κόσμημα
αναδιπλώσεις της μορφής και της ύλης