Σεμινάρια σχεδίου . ακουαρέλας

2000 – 2010
Σεμινάρια σχεδίου . ακουαρέλας
Τεχνικές με ακρυλικό και τέμπερα. (στο εργαστήριο της Ρουμπίνας Σαρελάκου)