Οργανώνει το πρώτο εργαστήριο ζωγραφικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

1978 – 1980
Οργανώνει το πρώτο εργαστήριο ζωγραφικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Διδάσκει σχέδιο . χρώμα