Διδάσκει σχέδιο . χρώμα στην Σχολή Βακαλό Art and Design

1983 – 1997
Διδάσκει σχέδιο . χρώμα στην Σχολή Βακαλό Art and Design