this circle is dedicated to Crete
Apollon, Prefecture of Piraeous, Athens