Ρουμπίνα Σαρελάκου “Υδατογραφίες”. 2001

Ρουμπίνα Σαρελάκου “Υδατογραφίες”. 2001