Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο της ζωγράφου και χαράκτριας Ρουμπίνας Σαρελάκου. Ευχαριστούμε που αφιερώνετε το χρόνο να μελετήσετε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου (από κοινού και χάριν συντομίας, η Πολιτική). Μεριμνώντας για τη διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων όλων των χρηστών του παρόντος ιστοχώρου, η Πολιτική εξηγεί ορισμένα πράγματα για τη λειτουργία του ιστοχώρου, το περιεχόμενο που ενδέχεται να συναντήσετε, τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και τους λόγους συλλογής τους.

Προσωπικά Δεδομένα

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Στα πλαίσια αυτού του ιστοχώρου, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), είναι η:

Ρουμπίνα Σαρελάκου
Υακίνθου 24, Αγ. Παρασκευή
153 43 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 600 5201
E-mail: roubina_sarelakou@yahoo.gr

Η έννοια της επεξεργασίας καλύπτει κάθε πράξη που πραγματοποιείται επί προσωπικών δεδομένων. Στον ιστοχώρο αυτό, η επεξεργασία αναφέρεται στη συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, και στην κοινοποίηση αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς. Στόχος της παρούσας Πολιτικής είναι να σας παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που κατά καιρούς τυγχάνουν επεξεργασίας, αλλά και τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εν λόγω επεξεργασίας.

Το δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα (προσωπικό δεδομένο) είναι κάθε πληροφορία μέσω της οποίας μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου. Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία περιορίζονται στο e-mail και το όνομά σας, η συμπλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη όταν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Ρουμπίνα Σαρελάκου μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας. Όταν συμπληρώνετε τη Φόρμα Επικοινωνίας, θα έχετε την επιλογή να αποδεχθείτε την παρούσα Πολιτική και να συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω συγκατάθεση ανακαλείται ανά πάσα στιγμή, με την αποστολή e-mail στο roubina_sarelakou@yahoo.gr.

Δύνανται, κατά καιρούς, να κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα σε τρίτους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών όπως το Google, Facebook και MailChimp. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ενημέρωση μέσω newsletter ή οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στους αντίστοιχους ιστοχώρους, να περιέχουν ειδήσεις, έργα τέχνης, εκθέσεις και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, συμφωνείτε και σε τυχόν κοινοποίηση, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο. Συνίσταται και υπενθυμίζεται η σημασία προσεκτικής μελέτης των αντίστοιχων πολιτικών απορρήτου των ανωτέρω ιστοχώρων.

Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος ιστοχώρου δεν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται όμως, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, όπου συντρέχει σχετική υποχρέωση εκ του νόμου.

Διατηρείτε πλήρη έλεγχο επί του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που επιλέγετε να μοιραστείτε. Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε:

  • την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπου θέλετε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά,
  • τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, όπου αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή,
  • τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όπου για παράδειγμα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπου ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας,
  • τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπου για παράδειγμα αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών (και για χρονικό διάστημα που επιτρέπει την επαλήθευση της ακρίβειάς τους).

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας, ή σε περίπτωση που θέλετε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσετε στέλνοντας e-mail στο roubina_sarelakou@yahoo.gr.

Η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων διαρκεί όσο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους αυτά συλλέχθηκαν, αλλά και για όσο χρονικό διάστημα τυχόν απαιτείται από την οικεία νομοθεσία.

Ο παρών ιστοχώρος εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που συνδράμουν στη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για παράδειγμα κατά της απώλειας ή αλλοίωσης αυτών ή της μη εγκεκριμένης πρόσβασης τρίτων σε αυτά. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των μέτρων αυτών, σε συνάρτηση με τεχνολογικές εξελίξεις.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται στις συσκευές και βοηθούν ιστοχώρους και apps κινητών τηλεφώνων να συγκρατούν ορισμένα στοιχεία. Η παρούσα ενότητα της Πολιτικής, εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί cookies, αλλά και τα στοιχεία που τα cookies αυτά αποθηκεύουν.

Ο παρών ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Τα cookies αυτά ενισχύουν τη λειτουργικότητα του ιστοχώρου και παρέχουν πληροφορίες για τη χρήση αυτού. Τα cookies του ιστοχώρου αυτού δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα.
Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον ιστοχώρο, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Ακόμη, παρακαλείστε να ελέγχετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να ρυθμίζετε την προτιμώμενη χρήση των cookies και από εκεί.

Όπως πολλοί πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών, ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για διάφορους λόγους, όπως για τον εντοπισμό των πιο δημοφιλή στοιχείων του ιστοχώρου, τη μέτρηση επισκεπτών, τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών και την προστασία της ασφάλειας τυχόν παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα cookies που χρησιμοποιούνται ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Ασφάλεια
  • Επίδοση
  • Analytics
  • Διαφήμιση

Γενικά, τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των προτιμήσεων ενός χρήστη, για την αποθήκευση πληροφοριών, και για την παροχή ανώνυμων στοιχείων ιχνηλασίας σε τρίτους όπως το Google ή Facebook.

Τα cookies σας επιτρέπουν να έχετε μια βελτιωμένη εμπειρία περιήγησης, προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά σας. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να περιορίσετε τη χρήση των cookies, να τα μπλοκάρετε ή να τα απενεργοποιήσετε, σε αυτόν τον ιστοχώρο αλλά και σε άλλους. Παρακαλείστε όμως να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies αποτελούν σημαντικό παράγοντα της ομαλής λειτουργίας του ιστοχώρου αυτού, επομένως η αφαίρεση ή ο περιορισμός της χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησης του ιστοχώρου.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο παρών ιστοχώρος είναι ιδιοκτησία της Ρουμπίνας Σαρελάκου.

Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κώδικα html, κλπ, ανήκουν στην, ή έχουν εξουσιοδοτηθεί για χρήση από την, Ρουμπίνα Σαρελάκου και προστατεύονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου. Όλα τα σήματα που χρησιμοποιούνται, ή στα οποία γίνεται αναφορά, στον παρόντα ιστοχώρο, είναι είτε ιδιοκτησία της Ρουμπίνας Σαρελάκου είτε τρίτων που έχουν νομίμως παραχωρήσει τη χρήση των σημάτων τους.

Σύνδεση με Ιστοχώρους Τρίτων

Ενδέχεται να συναντήσετε, κατά την περιήγησή σας στον παρόντα ιστοχώρο, συνδέσμους που θα σας οδηγήσουν σε ιστοχώρους τρίτων, τους οποίους δεν λειτουργεί η Ρουμπίνα Σαρελάκου. Οι ιστοχώροι αυτοί θα πρέπει να έχουν δικούς τους όρους χρήσης ή / και πολιτικές απορρήτου, επί των οποίων ο παρών ιστοχώρος δεν διατηρεί κανέναν έλεγχο και επομένως δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. Παρακαλείστε να μελετήσετε τους αντίστοιχους όρους και πολιτικές τρίτων, για την πλήρη ενημέρωσή σας.

Επικαιροποίηση της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική δύναται να τροποποιείται και να επικαιροποιείται σε περιοδική βάση, παραδείγματος χάριν όταν προστίθενται νέες υπηρεσίες ή εφαρμογές. Επομένως παρακαλείστε να επισκέπτεστε την Πολιτική τακτικά.

Τέλος παρακαλείστε να σημειώσετε ότι πληροφορίες που τυχόν θα συναντήσετε κατά την περιήγησή σας στον ιστοχώρο είναι δωρεάν και παρέχονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης. Δεν δημιουργείται επομένως οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την Ρουμπίνα.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με το περιεχόμενο ή το υλικό του ιστοχώρου, τα cookies ή την Πολιτική εν γένει, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαΐου 2018